Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo ir www.cozybabywear.com (toliau – pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes e. parduotuvėje www.cozybabywear.com Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis parduotuve.

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS Pirkimo–pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, e. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir gauna pardavėjo patvirtinimą.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS Vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, pirkėjas turi teisę pirkti prekes e. parduotuvėje. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo juos atnaujinti arba pardavėjo telefonu ir e. paštu pranešti apie tai. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekę Taisyklėse nurodytomis sąlygomis (žr. „Prekių grąžinimas ar pakeitimas“).

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS Jei pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti arba sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis e. parduotuve. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. Pardavėjas turi sudaryti sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas turi organizuoti pirkėjo užsakytų prekių pristatymą pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms negalėdamas pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, – grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

Prekių grąžinimas ar pakeitimas E. parduotuvėje įsigytos prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjui nusprendus nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pranešus apie tai pardavėjui, pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo šio pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomi pagal pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė po pranešimo išsiuntimo buvo naudota, pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekę per 14 dienų, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti visiškai sukomplektuotos. Už visišką prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekės nėra visiškai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Jeigu pirkėjo įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo prašymo pateikimo pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti tik už prekę sumokėtus pinigus. Prekė turi būti grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Be to, pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą ir užpildytą bei pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis. Kokybiškos prekės, įsigytos su nuolaida arba pagamintos pagal individualų užsakymą pagal kliento pageidavimus, yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

Jeigu pirkėjas gauna ne tą prekę, kurią užsisakė (ne ta spalva, dydis ir kt.), jis turi kreiptis svetainėje www.cozybabywear.com nurodytu adresu ar telefonu. Pardavėjas įsipareigoja, patikrinęs užsakymą ir įsitikinęs, kad klaidą padarė jis pats, pakeisti prekę į tokią, kokią užsisakė pirkėjas. Tokiu atveju prekės pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.

ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Už pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis e. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako pirkėjas. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių svetainėse pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į tas svetaines per pardavėjo e. parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius. Užsakymai, kurie buvo patvirtinti, bet nebuvo apmokėti 3 kalendorinių dienų laikotarpyje, yra atšaukiami.

Apmokėti Parduotuvėje galite per Paysera BankLink bei PayPal sąsajas. Jei jums patogiau apmokėti pavedimu į banko sąskaitą, parašykite mums laišką į info@cozybabywear.com, nurodykite prekes, kurias norite užsakyti bei savo banką, ir mes atsiųsime išankstinę sąskaitos faktūra.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. E. parduotuvė neatsako dėl pareigų nevykdymo, ar vėlavimo, atsitikus force majeure aplinkybėms, aplinkybėms, nepriklausančioms nuo mūsų arba dėl trečiųjų šalių pareigų netinkamo vykdymo ar nevykdymo. E.parduotuvė turi teisę be išankstinio perspėjimo keisti kainas ar kitą parduotuvės turinį bei šias Taisykles ir sąlygas.

Pirkinių krepšelis

BLACK FRIDAY 35% nuolaida VISOMS PREKĖMS!

Start typing to see products you are looking for.
lt_LTLietuvių kalba